GŁÓWNY SPONSOR KLUBU

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DOLIWA” ROZDRAŻEW

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” Rozdrażew odbyło się w dniu 19 czerwca 2023 roku w świetlicy Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie. W spotkaniu uczestniczyło 13 członków.

Przed przystąpieniem do części sprawozdawczej, w imieniu członków i trenerów klubu, pan Andrzej Czajka, główny sponsor stowarzyszenia, wręczył panu Krzysztofowi Brodzie okazały grawerton z podziękowaniami za wieloletnie efektywne i bezinteresowne prowadzenie klubu.

Następnie członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania dotyczące działalności stowarzyszenia za rok 2022. W dyskusji nad nimi prezes Krzysztof Broda podziękował głównemu sponsorowi, panu Andrzejowi Czajce, za wspieranie działalności klubu oraz Zarządowi za pracę na jego rzecz. Wiceprezes, pan Andrzej Czajka, podziękował Zarządowi oraz prezesowi za sprawne funkcjonowanie klubu. Wszystkie dokumenty zostały jednogłośnie zaopiniowane przez zgromadzonych. W wolnych głosach i wnioskach, w luźnych rozmowach, przedstawiano wizję i kierunki rozwoju stowarzyszenia głównie poprzez zaangażowanie do jego funkcjonowania nowych członków i rodziców.