GŁÓWNY SPONSOR KLUBU

Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w szachach i warcabach klasycznych

W dniu 5 listopada 2011 roku w świetlicy Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyły się Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w szachach i warcabach klasycznych w następujących kategoriach:

  • szkoły podstawowe – dziewczyny i chłopcy,
  • gimnazja – dziewczyny i chłopcy,
  • kobiety i mężczyźni.

O godzinie 8.00 swoje zmagania rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w szachach.

W kategorii dziewczyn szkół podstawowych do rozgrywek zgłosiła się 1osoba, która automatycznie zdobyła tytuł mistrzowski na rok 2011. Natomiast w kategorii chłopców szkół podstawowych do „walki” o mistrzostwo gminy zgłosiło się 5 uczestników, którzy grali systemem „każdy z każdym”. W wyniku przeprowadzonych gier klasyfikacja końcowa była następująca.

Szkoła podstawowa – dziewczyny (1 zawodniczka).

1. ALEKSANDRA OTWOROWSKA – WOLENICE.

Szkoła podstawowa – chłopcy (5 zawodników).

1. BARTOSZ BOGUSŁAWSKI – GREBÓW.
2. DANIEL SIKORA – TRZEMESZNO.
3. KRYSTIAN BARAN – DZIELICE.

W kategorii dziewczyn gimnazjów do rozgrywek zgłosiły się 3 osoby, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Natomiast w kategorii chłopców gimnazjów do „walki” o mistrzostwo gminy zgłosiło się 4 uczestników, którzy również grali systemem „każdy z każdym”. W wyniku przeprowadzonych gier klasyfikacja końcowa była następująca.

Gimnazja – dziewczyny (3 zawodniczki).

1. MAGDALENA WAWRZYNIAK – MACIEJEW.
2. JOANNA BOGUSŁAWSKA – GRĘBÓW.
3. DOMINIKA KRAWIEC – ROZDRAŻEW.

Gimnazja – chłopcy (4 zawodników).

1. JAKUB JERCHA – GRĘBÓW.
2. JAROSŁAW KOZŁOWSKI – ROZDRAŻEWEK.
3. DAWID KOTECKI – DZIELICE.

W sumie w Mistrzostwach Gminy Rozdrażew w szachach w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów brało udział 13 zawodników. Osoby, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy.

O godzinie 10.00 swoje zmagania rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w warcabach klasycznych.
W kategorii dziewczyn szkół podstawowych do rozgrywek zgłosiło się 10 osób. Ze względu na ilość zawodników sędzia główny zawodów, pan Zenon Marcinkowski zdecydował, że dziewczyny będą grały 4 rundy w celu wyłonienia mistrza gminy w swojej kategorii. Natomiast w kategorii chłopców szkół podstawowych do „walki” o mistrzostwo gminy zgłosiło się 20 zawodników, którzy rozegrali między sobą 5 rund. W wyniku przeprowadzonych gier klasyfikacja końcowa była następująca.

Szkoła podstawowa – dziewczyny (10 zawodniczek).

1. ALEKSANDRA OTWOROWSKA – WOLENICE.
2. BEATA STELMACH – ROZDRAŻEW.
3. SAMANTA WOSIŃSKA – ROZDRAŻEW.

Szkoła podstawowa – chłopcy (20 zawodników).

1. MICHAŁ RYBKA – ROZDRAŻEWEK.
2. WOJCIECH KMIECIK – ROZDRAŻEW.
3. BARTŁOMIEJ ZIEMBIŃSKI – DĄBROWA.

W kategorii dziewczyn gimnazjów do rozgrywek zgłosiło się 5 osób, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Natomiast w kategorii chłopców gimnazjów do „walki” o mistrzostwo gminy zgłosiło się 6 uczestników, którzy również grali systemem „każdy z każdym”. W wyniku przeprowadzonych gier klasyfikacja końcowa była następująca.

Gimnazja – dziewczyny (5 zawodniczek).

1. JOANNA BOGUSŁAWSKA – GRĘBÓW.
2. DOMINIKA KRAWIEC – ROZDRAŻEW.
3. MAGDALENA WAWRZYNIAK – MACIEJEW.

Gimnazja – chłopcy (6 zawodników).

1. DOMINIK KMIECIK – ROZDRAŻEW.
2. DAWID KOTECKI – DZIELICE.
3. JAROSŁAW KOZŁOWSKI – ROZDRAŻEWEK.

W sumie w Mistrzostwach Gminy Rozdrażew w warcabach klasycznych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów brało udział 41 zawodników. Osoby, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy.

O godzinie 15.00 swoje zmagania rozpoczęły kobiety i mężczyźni w szachach.

W kategorii kobiet niestety nie zjawiła się żadna uczestniczka. Natomiast w kategorii mężczyzn do „walki” o mistrzostwo gminy zgłosiło się 6 zawodników, którzy grali systemem „każdy z każdym”. W wyniku przeprowadzonych gier klasyfikacja końcowa była następująca.

Mężczyźni (6 zawodników).

1. ZENON MARCINKOWSKI – ROZDRAŻEW.
2. MIROSŁAW JANKOWSKI – ROZDRAŻEW.
3. IRENEUSZ OTWOROWSKI – DZIELICE.

Osoby, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy.

O godzinie 17.00 swoje zmagania rozpoczęły kobiety i mężczyźni w warcabach klasycznych.

W kategorii kobiet zgłosiła się 1 uczestniczka, która automatycznie została mistrzem gminy w swojej kategorii. Natomiast w kategorii mężczyzn do „walki” o mistrzostwo gminy zgłosiło się jak w szachach również 6 zawodników, którzy grali systemem „każdy z każdym”. W wyniku przeprowadzonych gier klasyfikacja końcowa była następująca.

Kobiety (1 zawodniczka).

1. MARIA KOKOT.

Mężczyźni (6 zawodników).

1. ZENON MARCINKOWSKI – ROZDRAŻEW.
2. ZENON MOTYL – ROZDRAŻEW.
3. MIROSŁAW JANKOWSKI – ROZDRAŻEW.

Osoby, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy.

Mistrzostwa Gminy Rozdrażew na rok 2011 w szachach i warcabach klasycznych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów oraz w kategorii kobiet i mężczyzn zorganizował Urząd Gminy Rozdrażew wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym „DOLIWA” Rozdrażew działającym przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

Sędzią głównym zawodów był pan Zenon Marcinkowski, którego pracę wspomagali nauczyciele wychowania fizycznego: pani Agnieszka Kołodziejska, pan Paweł Augustyniak i pan Piotr Motyl.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcą w poszczególnych kategoriach i zapraszamy ponownie za rok.