GŁÓWNY SPONSOR KLUBU

Miesiąc

luty 2017

JuniorSport

W roku 2016 uczennice szkoły podstawowej poprzez Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” brały udział w programie Junior Sport (16 uczennic w edycji wiosennej...
Czytaj więcej